ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
  • ۰۹۳۰۸۳۹۷۴۹۸-۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

مقالات

آورام نوآم چامسکی زبان‌شناس و نظریه پردازی است که از او به عنوان پدر زبان‌شناسی مدرن یاد می شود و نظریه معروف وی دستور گشتاری است که در دهه ۶۰ میلادی انقلابی در زبان‌شناسی معاصر ایجاد کرد. تا پیش از نظریات وی از ماهیت زبان و چگونگی یادگیری زبان توسط انسان درک درستی وجود نداشت.زبان ابزار فکر است و تفکر را گفتار درونی نامیده اند. وقتی کسی می خواهد مفهومی را بگوید آنرا در قالب واژه ها و جملات می ریزد و برای انتقال آنها به لایه سطحی این واژه ها دچار تغییر شده و حذف، درج، جابجایی، جایگزینی در آنها رخ می دهد این تغییر را دگر گشتن را گشتاری نامیده اند. واژه گشتاری معادل (Transformational) است و دستور گشتاری چامسکی مبتنی بر قواعد توابع ریاضی (x---->y) است و هیچ استثنائی ندارد. روش ترجمه ماشینی و هوش مصنوعی بر مبنای همین نظریه چامسکی است.نظریه گشتاری بر مبنای دو لایه است: جمله زیر ساخت (DEEP STRUCTURE) و جمله رو ساخت (SURFACE STRUCTURE). جمله زیر ساخت همان ذهنیاتی است که در ذهن ماست و هنوز بر زبان جاری نشده و جمله رو ساخت همان جملاتی است که بر زبان جاری می شود.برای یادگیری فن ترجمه ابتدا باید قواعد زیر ساختی زبان انگلیسی را یاد بگیریم و سپس با توجه به قواعد زبان فارسی آنرا به قواعد گروه ساختی زبان فارسی برگردانیم.لازم به ذکر است دستور زبان سنتی (چه فارسی و چه انگلیسی) دارای استثناهای فراوانی است و هنر دستور گشتاری این است که هیچ استثنایی ندارد و اگر احیاناً استثنایی پیدا شد آن قاعده باطل می شود تا قاعده کاملتری پیدا شود.با یادگیری فن ترجمه می توان متون تخصصی را به طور حرفه ای ترجمه نمود و از خطاهای بسیاری که ناشی از اشتباهات ترجمه ای است جلوگیری کرد.نهایتا یک ترجمه خوب،باید قادر به بیان جان کلام متن باشد تا بتواند مفهوم عمیق جملات را به فارسی(انگلیسی) بازگرداند ،و نه تنها منعکس کننده مفهوم سطحی کلمات باشد.از این رو، ترجمه اصولی،امریست که تنها توسط برخی از افراد قابل انجام است که دستیابی به ترجمه کاملا تخصصی در آروان ترجمه محقق می گردد.

یکی از مهم ترین خدمات ارائه شده در آروان ترجمه، ترجمه متون مختلف در زمینه های متنوع تخصصی از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی است. اهمیت زبان انگلیسی امروزه بر کسی پوشیده نیست، چرا که انگلیسی دومین زبان پر تکلم و مهمترین زبان ثانوی جهان است. آمارها نشان می­ دهند که بیش از 330 میلیون نفر در دنیا به انگلیسی به عنوان زبان مادری صحبت می­ کنند و تعداد افرادی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کرده­ اند، به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. به علاوه، از اوایل قرن بیستم به بعد، انگلیسی در بین تمام کشورهای جهان به عنوان زبان بین­ المللی پذیرفته شده است و کلیه ارتباطات بین دو شخص حقیقی یا حقوقی از ملیت­ های گوناگون، از طریق زبان مشترک انگلیسی انجام می­ پذیرد. نیمی از مجموعه معارف جهان به زبان انگلیسی ارائه شده و بخش اعظم مطالب موجود در اینترنت به زبان انگلیسی نوشته شده­ اند. انگلیسی همچنین به عنوان زبان تجارت و آموزش بین­ المللی و زبان دیپلماسی شناخته شده­ است.آروان ترجمه آمادگی دارد، هر گونه مدارک، متون و سایت ها را از انگلیسی به فارسی ترجمه نماید. ما با مسلط­ ترین مترجمین انگلیسی به صورت آن­لاین و مستمر در ارتباط هستیم و سفارشات شما را در سریع­ ترین زمان ترجمه کرده و تحویل می­ دهیم. توجه کنید که برای ایجاد یک ارتباط موثر، کیفیت ترجمه نقش اساسی دارد. مثلا یک ترجمه دقیق انگلیسی به فارسی می­ تواند مفاهیم مندرج در یک مقاله یا کتاب را به خواننده فارسی زبان انتقال دهد و گرنه برای درک عمق مطلب، باز هم لازم است به منبع اصلی مراجعه شود. آروان ترجمه با رعایت بالاترین نسبت کیفیت به قیمت، ترجمه ای روان و دقیق را از یک متن انگلیسی ارائه می­ نماید.

مسئله ، مشکلproblemهیچ چیزanythingاشتباه ، مسئله ، مشکلwrongفقط ، درستjustتعطیلی ، تفریحvacationجستجو کردنto look forهمین الانright nowعکس گرفتنto take a pictureمسیر - جهتdirectionاجاره کردنto rentرزروreservationسوالquestionتب ، درجه حرارتtemperatureبچهkidبرادرbrotherنوشیدنto drinkکوکا کولاcokeآلبالو (یی)cherryفهمیدن ، متوجه شدنto getدارو خوردنto take medicineداروmedicationنانbreadقرص نانloaf of breadمرغchickenکَرهbutterنگاه کردن بهto look atبیرون رفتنto go outیه وقتی ، روزیsometimeسَر زدن (دیدن)come byآدرسaddressشمارهnumberشماره تلفنphone numberبه نظر رسیدنto seemمشکل ، مسئلهtroubleچند سالهhow oldچه مدتhow longاقامت کردنto stayدر نظر داشتنto planچند تا ، چه تعدادhow manyچه مقدار ، چقدرhow muchچه کسیwhoکدامwhichاتاق خوابbedroomاستفاده کردنto useتماس گرفتنto contactچه موقع ، چه زمانی ، کِیwhenآمدنto come

Also , Too , As well این کلمات همه یک معنی دارند: “همچنین ” ” نیز ” .تفاوت آنها از جهت محل قرار گرفتن آنها در جمله است:also پیش از فعل اصلی جمله می آید مثال:I have read the book and I  have also seen the film.کتاب را خوانده ام و فیلم را دیده امدر جمله بالا  have  فعل کمکی و  seen  فعل اصلی است و می بینیم که also پیش از آن آمده است. اگر فعل  be  فعل اصلی جمله باشد also بعد از آن می آید.مانند :She is also clever. too  و  as well معمولاً در آخر جمله می آیند :I have read the book and I have seen the film as well.                                         یاI have read the book and I have seen the film ,too.توجه : این کاربرد ها  برای جمله های مثبت است . Either اگر جمله منفی باشد بجای as well یا too   از either استفاده می کنیم.مثال:I  haven’t read the book. My sister hasn’t either.Tom had written : “ I don’t know.”, and John had written “I don’t either.” Too , Enough در این بحث too و  enough بصورت قید به کار می روند:too در این حالت پیش از صفت می آید و معنی بیش از حد به آن میدهد و جمله بار منفی پیدا میکند.مثال:This man is too ill to need a doctor.این  مرد بیش از حدی که به پزشک احتیاج باشد بیمار است.(یعنی در واقع مراجعه به پزشک کار بیهوده ای ا ست واو تلف خواهد شد.)بوسیله too  میتوان دو جمله را به یک جمله تبدیل کرد:۱-The bed is uncomfortable. I can’t sleep on it.2-The bed is too uncomfortable for me to sleep on.معنی شماره ۱ که دارای دو جمله است با شماره ۲ یکی است.enough بعد از صفت می آید و معنی بحد کافیمیدهد و جمله بار مثبت پیدا میکند.The man is ill enough to need a doctor.  این  مرد در حدی بیمار است که به پزشک احتیاج دارد.بوسیله enough  نیز میتوان دو جمله را به یک جمله تبدیل کرد.The book is easy. A little boy can understand it.The book is easy enough for a little boy to understand.

WhenWhen در صورت سوالی به معنی چه وقت ، چه زمان ، یا کی  بکار می رود.مانند::When are you going on vacation ?                                     کی به تعطیلات میروید؟When did the ambulance arrive?  آمبولانس کی رسید.When will you be free?  کی آزاد هستید؟When  در صورت غیر سوالی بمعنی زمانیکه ، وقتیکه ، هنگامیکه بکار میرود.(یکی از کاربرد های when با زمان گذشته استمراری است) مانند:When I saw her she was shopping. وقتی او را دیدم مشغول خرید بود.When I was having tea, the light went out. از کاربرد های دیگر when با زمان حال ساده است. میدانیم که برای هر کاری که بطور عادت و همیشگی انجام میدهیم حال ساده بکار می بریم. مثال :When it rains ,he carries an umbrella. وقتی باران می بارد با خود چتر می برد.When I eat fast , I  get sick .وقتی تند غذا می خورم مریض می شوم.Two weeks , two week ………….Ten years , ten year ……………I went on vacation for two weeks. برای دو هفته به تعطیلات رفتم.I went on a two-week vacation. به تعطیلات دو هفته ای رفتمدر جمله دوم two-week به معنی دو هفته ای بصورت صفت و به جای صفت بکار رفته است. مثال دیگر:I saw a boy who was ten years old. پسری دیدم که ده سال  داشت.I saw a ten-year old boy. پسر ده ساله ای را دیدم.در این جمله هم ten-year old بصورت صفت و بجای صفت بکار رفته است و معنی ده ساله می دهد.بنابرین هر جا که چنین ترکیب هایی بصورت صفت یا بجای صفت بکار روند جمع بسته نمی شوند.Ofقبلاً of را بصورت کسره اضافه دیده ایم و می شناسیم.مانند:The color of the room   رنگ اتاقThe roof of the house بام خانهThe legs of the table  پایه های میزدیگر از کاربرد های  of  بعنوان حرف اضافه بمعنی از می باشد:Grandma died of heart attack. مادر بزرگ از حمله قلبی مرد.Nowadays no one dies of malaria. امروزه کسی از مالاریا نمی میرد.My little brother is afraid of dogs.  برادر کوچولوی من از سگها میترسد.موارد بکار بردن of به معنی “از” زیاد است. در اینجا به همین چند مثال اکتفا می کنیم. 

ترجمه مقاله ،متون علمی ، دانشگاهی ، کتب ، مقالات ، بروشور ، ژورنال های بین المللی ISI ،چکیده پایان نامه و غیره، با کیفیت طلایی و همراه با بازخوانی و نگارش حرفه ای توسط برترین مترجمین در این سامانه صورت می پذیرد.مزایای آروان ترجمه:-انجام کلیه مراحل ثبت و دریافت سفارش به صورت آنلاین و بدون اتلاف وقت.-امکان پرداخت اینترنتی و سریع -تعیین زمان تحویل سفارش توسط کاربرین محترم.-پشتیبانی 24 ساعته -تحویل به موقع کلیه سفارشات با برترین کیفیت و منصفانه ترین و ارزان ترین قیمت همراه با تایپ رایگان.

برخورداری از "نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و گواهینامه امنیتی SSL (حفاظت همه جانبه از اطلاعات کاربران)"، ترجمه ارزان و تخصصی با بالاترین کیفیت،ضمانت 72 ساعته کلیه خدمات،ضمانت قطعی بازگشت وجه در صورت عدم رضایت،ثبت سفارش سریع و آنلاین بدون اتلاف زمان و مراجعه حضوری، ترجمه انواع مقالات ISI و چکیده پایان نامه، ترجمه مقاله های دانشجویی و فوری در کوتاه ترین زمان، ترجمه دقیق و روان ،تماما به صورت کاملا حرفه ای و توسط برترین مترجمین،در سایت ترجمه آروان ترجمه انجام می پذیرد.

تمامی مراحل ثبت و تحویل در سامانه تخصصی آروان ترجمه با برخورداری از  "نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و گواهینامه امنیتی SSL-نشان قفل سبز امنیت:حفاظت همه جانبه از اطلاعات کاربران" در فضای کاملا امن و معتبر صورت می پذیرد.1-از طریق آیتم ثبت سفارش موجود در بالای صفحه،عضو سایت شده و فایل مورد نظر را بارگزاری نموده و زمان تحویل را معین نمایید.2-در کمتر از 15 دقیقه به صورت رایگان پیش فاکتور را از طریق پنل کاربری خود دریافت نمایید.3-در صورت تمایل به انجام ترجمه،(به صورت اینترنتی و از طریق پرداخت الکترونیک و یا از طریق کارت به کارت) 60% از کل مبلغ را به حساب سامانه واریز نمایید.4-در زمان تعیین شده توسط خود شما،فایل ترجمه به صورت روان و دقیق همراه با تایپ رایگان آماده تحویل می باشد.5-پس از واریز باقی مبلغ (40% الباقی) متن ترجمه خود را از طریق پنل کاربری خود دریافت نمایید.کلیه ترجمه ها با کیفیت طلایی و 72 ساعت ضمانت قطعی می باشد.

در حقیقتAs a matter of factبه عنوان یک توریستAs a touristتا آنجا که من می دانمAs far as I knowهمان طور که بهت گفتمAs I told youطبق معمولAs usualهمان طور که می دانیAs you knowهر طور راحت تریAs you pleaseبه هر قیمتی که شدهAt any costدر نگاه اولAt first appearanceبالاخره پدرش راضی شدAt last her dad went along with thatدر سن نه سالگیAt the age of nineدر حال حاضر ، اکنون ، حالاAt the momentبزن به چاک ، برو پی کارتAway with youمراقب باش ، مواظب باشBe carefulراحت باش (باشید) ، آسوده باشBe comfortableخونسرد باشBee coolصبور باشBe patientمودب باشBe politeساکت باشBe quietمختصر ، توضیح بدهیدBe short in your remarksساکت باشBe silentمُفید باشBe usefulآب از آسیاب افتادنBecome free of dangerچه باور کنی چه نکنیBelieve it or notاگر در پارک یکدیگر را ببینیم بهتر استBetter if we meet in the parkبهتر است که دیر بشه تا اصلا نشهBetter late than neverبهتر است (مشاجره را ) تمومش کنیمBetter to cut itمَرد که گریه نمی کنهBig boys don't cryزبانت را گاز بگیرBite your tongueهر دوتا تون ، هر دو ی شماBoth of youپراکنده شویدBreak upحساب حسابِ کاکا برادرBusiness is businessولی از آن گذشتهBut that asideاما از طرفی هم زیاد بی ربط نمی گوییدBut, then again you are not too farکَره از شیر ساخته می شودButter is made from milkدیگه حرف نزنButton your lipهوایی ، از طریق هواBy airبر حسب اتفاقBy any chanceشانسی ، اتفاقیBy chanceاز روی علاقه ، قبلاBy heartزمینیBy landاشتباهاBy mistakeابدا ، به هیچ وجه ، به هیچ طریق (وسیله)By no meansدریایی ، از طریق دریاBy seaبه لطف خداBy the grace of GodراستیBy the wayبه من زنگ بزنCall me backلغو کردن ، کنسل کردنCall ofمی تونم روت حساب کنم؟? Can I count on youمی تونم برسونمت ؟ (با ماشین)?Can I give you a liftمی تونم برسونمت؟ ( با موتور یا دوچرخه)?Can I give you a rideمی تونم پیغام بگذارم؟?Can I leave a message

بله . وجود داردYes, there isشما یک ویزای سه ماهه داریدyou have a visa for three monthsکجا دارید می روید ؟where are you going ?بفرمایید.(بفرمایید بگیرید . بفرمایید بخورید)here you areآنها (مردم) می گویند ، (که) آن یک شهر دوست داشتنی استthey say, its a lovely cityآن جالب استthat's interestingمن بیمه دارمI have insuranceبه من دست نزنdon't touch meادی من به یک ویزا نیاز دارمEddie, I need a visaاو کاملا شبیه به شما است . (شبیه به ) من ؟he looks exactly like you. Me?نام او چیست ؟what's his name ?ببخشید ( مرا ببخشید)excuse meمعذرت می خواهمI beg your pardonمتاسف هستم . من متوجه نمی شومI'm sorry . I dont understandاز شب گذشته تا حالاsince last nightقصد دارم به پلیس تلفن کنم.(میخواهم به پلیس تلفن کنم)I'm going to call the policeاه .سفر شما چطور (چگونه) بود ؟Oh, how was your trip ?شما را به زودی می بینمI'll see you soonما یک آپارتمان مبله داریمwe have one furnished apartment leftشما دو (راه) انتخاب داریدyou have two optionsیک بلیط به سانفرانسیسکوa ticket to San Francisco

صفحه 1 از 3 «123»